Červenec 2017

Sexmise

2. července 2017 v 19:46 | Karolina Kunstová
Média nás krmí zprávami o šílených poměrech v zemích uprchlíků. Uprchlictví je prý ekonomickým fenoménem. Uprchlíci se bojí o svůj život.Nikdo však už nedodá, že je to především fenoménem sexuálním. Při pohledu na davy uprchlíků zjistíte, že se skládají převážně z mladých mužů okolo dvaceti, pětadvaceti let. Ano, lze namítnout, že starší muži mají své rodiny a proto zůstávají doma, ale nebylo by logičtější, aby uprchli právě ti starší i s rodinami ve snaze chránit je?

Přirozeným pudem každého člověka je rozmožování. Jenže na to musí být dva jedinci opačného pohlaví. Pokud je jedno pohlaví izolováno od druhého a předáváno za úplatu... ne každý se rodí do bohaté rodiny, aby si ženu mohl vyplatit od rodičů v době, kdy pocítí touhu, zvlášť když je druhý či třetí syn v rodině. Jeden pak musí pár let šetřit... a přitom, jak tvrdí autority, existuje místo, kde jsou ženy k mání zadarmo, okamžitě a ještě se nezahalují, takže si je každý může okouknout a vybrat podle chuti.

To místo se nazývá "alquarrat al´uwrubbia", evropský kontinent. Zdejší ženy nejen že se nezahalují, ale chodí i ven, nesedí v harému. Navíc se za ně rodině nevyplácí ani věno, při svatbě už totiž nejsou panny. Je to mrzuté, nebýt první, ale jeden si může myslet, že jde o válečnou kořist, stačí ověřit, že není těhotná. Často se hlásí, byť vlažně, ke křesťanství, a tudíž jsou pro muslima vhodné jako manželky, pokud ne, je to ještě jednodušší. Stačí jí prohlásit za svou při obskurním neislámském obřadu, který stejně není závazný tak, jako by byl sňatek v mešitě.

Protože se nikdo - nebo téměř nikdo - z Evropy nevrací a naopak přicházejí zprávy od kamarádů, kteří už cestu podnikli a usadili se, jak se tam skvěle žije, uprchlictví nabývá na síle a počtech téměř neuvěřitelných. Ve společnosti s přebytkem mužů a nedostatkem žen, co na tom, že díky sňatkové politice určené pro bohaté a kupováním manželek, se vždycky najde dostatek mladých mužů, kteří půjdou "za lepším". V jejich případě téměř do ráje.

Ale chceme je tady?