Září 2014

Pohan nebo bezvěrec?

9. září 2014 v 14:05 | Karolina Kunstová
Ačkoli se zdá, že křesťané nekřesťany a muslimové nemuslimy označují stejně, není tomu tak. Jedná se o jemný rozdíl, přesto je znatelný nejen v gramaticky pestré češtině, ale i v angličtině.

Křesťané všechny nekřesťany označují jako pohany. Lhostejno, zda je dotyčný ateista, buddhista, žid, pohan je lehce pejorativní označení. Původní význam slova pagan je venkovan, buran. Počeštěně to zní, jako by byla nějaká hanba nebýt křesťanem, ale, jak říká Přibík Pulkava z Radenína, i pohan jest člověkem.

Muslim naproti tomu označuje veškeré nemuslimy jako nevěřící.Existuje pro něj jen jediný věřící, a to je muslim. U žen je ještě schopen tolerovat věřící v bibli, s těmi se smí dokonce oženit, ale děti už jsou jen muslimy a pokud přesvědčí dané dámy ke konverzi, je to plus u Alláha. Muže - nemuslimy tolerovat ovšem nemá. Ubírají věřícím kyslík, jídlo a činí si nároky na ženy.

Bezvěrec je ovšem nicka. Nicka vhodná k zabití za každou cenu, i za cenu zabití věřících. Aneb jak prohlásil při útoku na Beziers Arnaud Amalric:"Zabte je všechny. Bůh si je přebere." Čili, cennější je zabít pár věřících, než nechat nevěřící žít. Touto zásadou se řídí většina fanatiků jakéhokoli náboženství.

I v tak nejemném jazyce, jako je angličtina, jsou tyto dva pojmy rozlišeny. Pohan je pagan a nevěřící infidel.Na plakátech, které se tak rychle objevují z ničeho při demonstracích muslimů, slovo pagan nenajdeme. Proč taky? Pokud někdo nevěří v Alláha, není člověk. Nezaslouží si žít...