Duben 2013

Smutné oči

11. dubna 2013 v 23:28 | Karolina Kunstová
Její tmavé oči byly velké. Byly krásné. A byly smutné. Obkroužené černou linkou jako ochrana proti pouštnímu písku, jak se pouštní lid maluje už tisíce let, s dlouhými řasami, temné jako čokoláda, trpké jako nenaplněná láska. Nic jiného jsem z ní neviděl, jen ty oči a kořen nosu. Zbytek byl zahalen černým hábitem. Ten smutek mě ale přikoval k zemi. Vždyť ženy nemají být smutné, mají se radovat, zářit, jsou ochraňovány a milovány...

Proč se rmoutila? Ty oči nelhaly, byly ustrašené, těkaly do stran, jako by jejich majitelce mělo být co nevidět ublíženo, přetékaly ostražitostí šelmy na útěku před nepřáteli. A ve své podstatě to byl útěk před nepřáteli.Mravnostní hlídka se mohla kdykoli zjevit a s právem zbít ženu na ulici za nemravné chování, byť opodstatněné, když třeba upadla a malinko se jí vyhrnul hábit, jen nad kotníky... ano, nepřátelé číhali kdekoli venku.

Žena přece nemá opouštět harém. Když ho opustí, vystavuje se riziku postihu, i pokud putuje po stezkách rodného města, vždy má mít s sebou svého manžela nebo otce, aby nebyla zlákána k hříchu, či se nedívala příliš dlouho na jiného muže, i to je hříchem! A pokud je dospělá, nemá rodiče a není provdána, co je komu po tom, že musí nakoupit? Je kořistí... kořistí všech, kteří po ní vztáhnou ruku. Proto musí být hlídka bdělá.

Hlídka přece ochraňuje dívčinu čest, pokud by odmítla dívku potrestat, příště by si ostatní nedaly pozor a než by se člověk nadál, nosily by krátké sukně, ukazovaly nemravně nohy a smilnily na každém kroku! A líčily by se! Lepší, když budou mít ty oči strach. Strach jít ven, kde číhá trest, strach udělat cokoli proti Alláhem danému osudu manželky a matky v hábitu.

Proč?! Proč není dovoleno žít v klidu, beze strachu, v krásném a prosluněném světě, kde kůži líbá slunce, žena se nemusí bát odhalit kotník nebo zápěstí... je takový svět. Jen ženy v islámu se o něm nesmí dozvědět a nebo se dozví, že fotky z tohoto světa jsou fotky nemravných děvek, které jsou za to jaksepatří potrestány. Jen aby muslimky po tom světě nezatoužily, to by přece Alláh nechtěl!