Listopad 2010

Zapomeňte...

19. listopadu 2010 v 20:36 | Karolína Kunstová

- na všechny mrtvé nemuslimy, beztak si smrt zasloužili
- na ženskou duši, něco takového neexistuje
- na svobodu, tu korán neumožňuje

- na vzdělání, nejsoucí v souladu s koránem
- na krásu oblečení a obdivné pohledy mužů
- na něhu a krásu barev obrazů  tváří vašich milovaných, to je hárám

- na všechny, které máte rádi, když nepřestoupí k islámu
- na lásku, která jen překáží a ničí životy
- na život sám, je k ničemu, když není žitý pro Alláha


a zemřete už konečně, nevěřící. O vaše majetky se postará Alláh a rozdělí je povolanějším. Vy budete zapomenuti.

Kult násilí

5. listopadu 2010 v 22:57 | Karolína Kunstová
V Čechách se uvádí, že se s domácím násilím v Čechách setká za život asi čtyřicet procent žen. SETKÁ je to správné slovo, protože většina žen po první facce opravdu odejde - proto si myslím, že násilníků nebude čtyřicet, ale jen zhruba dvacet procent - do statistik se navíc počítají  i ojedinělé excesy, nejen dlouhodobé násilí. U nás se žena může účinně bránit, a hlavně - může odejít. U muslimů sama odejít nesmí, protože domácí násilí je přikazováno svatou knihou a odchodem by se vzpírala své muslimské podstatě.

Verš 4:34, nabádající k bití žen, je součástí koránu. Musí ho poslouchat každý muslimský muž a proto je stavěn na stejnou úroveň jako například příkaz k pěti denním modlitbám. Neuposlechnutím se protiví víře, potažmo Alláhovi, a přestává být správným muslimem. Nechá - li ženu býti neposlušnou, nejedná jako muslim, ale - logicky - jako hlupák.

Dovolte mi opravit všeobecně vžitý omyl, dle kterého byl Mohammed slitovný a proti bití žen. Mohammedovi jako vůdci kmene si chodily stěžovat bité ženy, a on, místo aby se zastal týraných bytostí, prohlásil, že tyto ženy "nejsou těmi nejlepšími z vás". Jejich mužům jen zopakoval verš o tom, jak zacházet s protivícími se ženami - odsunout je na druhou kolej a zbít.

Žena je u muslimů brána jako nesvéprávná bytost, která se o sebe nedovede sama postarat. Je nutno jí uzavírat doma, protože by si jí mohl někdo všimnout. Je nutno jí nedávat pravomoce, protože by jich mohla zneužít. Je nutno jí občas výchovně zbít, protože může být vzpurná, neposlušná a rebelovat proti svému pánu.

Muslimka není plnohodnotná žena. Je věcí, která je vhodná k potěšení, na hraní, na ozdobu. Majitel ji může vyhodit, když se mu už nelíbí, a pořídit si novou. Bití je bezvýznamné, stejně jako když nakopnu šuplík, o který jsem se praštila do nohy. Tak proč vlastně islám stojí o ženy?


Prorok nebo epileptik?

4. listopadu 2010 v 19:47 | Karolína Kunstová
Prorok Mohamed trpěl. Alláh si ho vybral jako proroka, což mu sdělil posel boží, zvaný Džibríl. Každou návštěvu Alláhova posla Mohamed odnesl zhoršením zdravotního stavu.V průběhu návštěvy posla trpěl prorok křečemi, jeho obličej měnil barvy, stažení hrdla měnilo dech v chroptění, měl zrakové i sluchové halucinace, slýchal zvonění či hlasy. Hlasy přikazující mu hlásat slovo Alláhovo mezi lidi i za cenu jakýchkoli obětí.

Ubohý Mohamed díky znalosti židovských a křesťanských spisů odmítal uvěřit, že se ho zmocňují džinové, což mu tvrdili lékaři jeho kmene. Své záchvaty pochopil jako boží znamení, že je vyvoleným pro zaznamenání božského slova. Mohl je také provokovat některými tehdy užívanými psychedelickými prostředky, možná opiem, ale to by se záchvaty zhoršovaly a Mohamed by se nedožil svého věku, nejspíš by zemřel jako narkoman díky potřebě zvyšování dávek daleko dříve.. Pravděpodobnější je organická příčina, zřejmě epilepsie.

Vím, že epilepsii znali už starověcí lékaři, a dělili jí do několika skupin. Nejčastější byla zřejmě vrozená epilepsie, kterou trpěl pravděpodobně Julius Caesar, velmi častá byla i epilepsie poúrazová, především u vojáků. V pouštním podnebí Mohamedova rodiště se ale často vyskytovala ještě jedna forma - epilepsie způsobená parazity. Infekce tasemnicí nebo cerkáriemi by ložiska v mozku a jimi způsobenou epilepsii docela dobře vysvětlovala, i její postupné odeznění.  

Mohamed jako dítě žádnými záchvaty netrpěl, takže vrozenou epilepsii můžeme vyloučit. To, že by utrpěl nějaký úraz, vyloučit samozřejmě nelze, ale rozhodně ho neutrpěl v boji, protože první bitvu svedl až dávno po zjeveních. Nejpravděpodobnější se tak jeví epilepsie parazitární. Islám tedy vděčí za svůj vznik malé škrkavce, zdárně se množící v prorokově mozku. Zde je vidět, jak všemocný je Alláh. Z červíka udělat světové náboženství, to už vyžaduje notný kus šikovnosti...