Září 2008

Žít? A proč?

11. září 2008 v 16:15 | Karolína Kunstová
Je - li sebevražedným atentátníkem muž, společnost to jaksi bere. Žena jako sebevražedná atentátnice je však těžko stravitelná. Proč?

Podívejme se na to ze "západního" hlediska. Žena v západní společnosti je rovnocenná muži. Má stejná práva, smí samostatně jednat, pracovat, smí se rozhodnout, zda se vdá nebo zůstane svobodná, jestli porodí děti, nebo půjde na potrat ( neplatí o katolických zemích typu Irsko a Polsko ). Má také stejné povinnosti - platí daně stejně jako muži, při spáchání trestného činu dostane stejný trest, ze zákonů neexistují úlevy podle pohlaví..

A nyní přejděme na "islámské" hledisko. Žena se muži zdaleka nemůže rovnat. Hezké je vyjádření šaríy, že na svědectví jednoho muže musí být svědectví dvou žen ( a kolik velbloudů, to už raději nepíšou, co kdyby to byl jeden? ), dědické právo je poloviční, ženiny doklady, pokud nějaké má, musí mít muž - živitel a hlava rodiny.. V Saudské Arábii se pro jistotu novorozené ženy ani nezapisují do matriky, proč taky? Žije? Nežije? Je to přece jen užitečné domácí zvíře, nic víc. Duši nemá.

Ženy v islámských zemích žijí odděleně od mužů, ve školách, pokud je jim umožněno do nich chodit, mají své místnosti a chodby, mají své kavárny, i když bez svolení muže nesmí nejen ze země, ale ani na ulici, musí chodit zahalené - muslimky tvrdí, že je to pro jejich ochranu, protože muži neumí ovládnout svůj chtíč při jejich spatření. To však nevysvětluje drakonické tresty při porušení zahalovacího zákona - proč jsou trestány ženy? Za to, že uvádějí muže v pokušení? A jsou bity preventivně, aby nikoho nenapadlo zahodit závoj?

Při znásilnění stačí, aby muž popřel, že se ženy někdy dotkl, a většinou vyvázne bez trestu. Žena však zemře - stačí pouhý fakt znásilnění, aby byla odsouzena k smrti, násilník vyvázne bez trestu, protože on je muž a přece to neudělal..

Pro muslimky je výbuch kariéra. Kariéra, kterou se dostanou do ráje stejně jako muži, protože tím se stanou mužům rovnocenné. Nedivím se muslimkám, že jsou schopny si ovázat kolem pasu semtex a jít se vyhodit do vzduchu jako Reem Al-Riyashi. Ta zajistila svým dětem tímto činem peníze po zbytek života, protože jsou dětmi mučednice pro víru. Peníze, které platíme my, protože Palestina je velmi štědře dotována z EU.

Divím se nám, že si platíme vlastní vrahy. A nejen platíme, i jim zdarma ukazujeme, jak se u nás žije, tím, že u nás studují spousty muslimů. Většina atentátníků z jedenáctého září studovala v Evropě či Americe. Ukazujeme jim, jak nás zasáhnout a která místa jsou naše citlivá. Proč???